Vidya Bharati alumnus Nishad won silver medal at the Tokyo Paralympics

Vidya Bharati Akhil Bhartiya Shiksha Sansthan

Congratulations to Vidya Bharati alumnus Nishad Kumar on winning the silver medal at the Tokyo Paralympics.

Saraswati Vidya Mandir, Una (HP), 2014-15 batch.

#VidyaBharati