Mathura

Launch of the book "Parinamopekshi Prayog"Mathura | Vidya Bharati's Akhil Bharatiya Sah-Sangathan Mantri Shri Yatindra Kumar Sharma launched the book "Parinamopekshi Prayog" (Prospective Experiment) at Madhav Samvad Kendra. Shri Yatindra Sharma said that objective books teach the art of living. Self… Read more →