Vidya Bharati Brochure

Vidya Bharati Brochure Cover

Vidya Bharati in News

VBABSS Sadharan Sabha Baithak-18-19 September 2021, Vidya Bharati Akhil Bhartiya Shiksha Sansthan,
Azadi Ka Amrit Mahotsav, Vidya Bharati ,
75th Independence Day at Sankardev Vidya Niketan, Dhemaji, Sankardev Vidya Niketan, Dhemaji,
Indian Regional Languages for Engineering, The Print , newindianexpress,
Geeta Vidyalaya Alumni Council was honored for the social work , Amar Ujala Kurukshetra , Chaitanya Career Counseling Kurukshetra ,