Vidya Bharati Aurangabad

Aurangabad | Saraswati Balika Vidya Mandir was inaugurated in Maharana Pratap Nagar New Kshetriya. On this occasion, Rashtriya Swayamsevak Sangh's Kshetra Pracharak for Uttar-Purv Kshetra, Shri Ram Navami Prasad, Secretary of Bharatiya Shiksha Samiti, Bihar State, Shri Pradeep Kushwaha, Vibhag Nirik… Read more →